Ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet (Hjemmel til GPS-lokalisering, tilbageholdelse og tilbageførsel af indlagte patienter) (Feb I)

Formålet med lovforslaget er at give sygehusene mulighed for at anvende personlige pejle og alarmsystemer overfor indlagte på sygehuse (GPS-lokalisering). Endvidere indføres hjemmel til at tilbageholde patienter, der er ved at forlade sygehuset og til at tilbageførepatienter til sygehuset.

(Kilde: regeringens_lovprogram_2015-16)