• Overfaldsalarm vurderes

Overfaldsalarmer eller tryghedsalarmer til personale i risikofyldte miljøer

Arbejder du og dine kollegaer i et miljø hvor stemningen nogen gange bliver lidt for spændende. Er i alene med beboere, klienter, eller andre borgere, som kan blive for stor en opgave at kunne håndtere alene, eller har i været udsat for direkte voldelige situationer, er det nok en god ide at få etableret en professionel overfaldsalarmløsning.

Overfaldsalarmer kan både virke forebyggende og provokerende på klienter, hvorfor det er vigtigt at løsningen indarbejdes direkte i jeres hverdag og opbygges ud fra jeres krav og ønsker til opsætning.

Skal overfaldsalarmen signalere med lyd eller være helt diskret, skal overfaldsalarmen sendes til kollegaer eller en vagt ? skal der være forskellige opsætninger afhængigt af brugere, skal løsningen indeholde positionering så modtagere kan se hvorfra alarmen er sendt, skal modtageren kunne lytte med fra overfaldsalarmen, hvordan håndterer man egentlig en overfaldsalarm, når denne modtages ? Der er mange spørgsmål som er vigtige at få gennemarbejdet før en løsning etableres. Samtidig er det en god ide at vælge en løsning som er fleksibel og nem at lave ændringer i , for hverdagen kan jo hurtigt ændre sig.

Vi har stor erfaring med at løse netop dine personsikrings udfordringer. Kontakt os gerne for yderligere info om mulighederne.

Vores populære TWIG enheder er alsidige og giver mange funktioner i en god kvalitet, f.eks. er den lille Neo populær som overfaldsalarm hvor der både skal kunne sendes og modtages alarm og kunne anvendes både indendørs og udendørs. Men vi har også andre løsninger, f.eks. små alarmknapper som kan bæres om håndledet elller placeres under borde, eller andre steder hvor der ønskes nem adgang til alarmknappen.

  • Overfaldsalarm kan sende alarm direkte til kollegaers overfaldsalarm enhed
  • Overfaldsalarmen virker også på en bytur med en beboer
  • Overfaldsalarm med diskret opkald til kollega, ved hjemmebesøg hos klienter
  • Diskret overfaldsalarm på kontoret eller i møderummet
  • Overfaldsalarm sendes automatisk hvis man skulle blive slået ned eller holdt fast
  • Tryk på overfaldsknappen eller træk i snoren
  • Sikker overvågning af overfaldsalarmer på intuitiv grafisk brugerflade
  • Se hvorfra alarmen er sendt på både udendørs kort og bygningsoversigt

En Personsikringsløsning fra Helpmi sikrer de vigtigste ressourcer på arbejdspladsen

Vurder ud fra din situation hvilke alarmtyper du har behov for – vi tilpasser løsningen til jeres behov, men kommer også gerne med forslag til hvordan sikkerheden kan øges i netop jeres miljø.

Sikkerhed bag Disken

Overfaldsalarm i frontdesk - bag disken - eller på kontoret

Diskret overfaldsalarm med hurtig aktivering og kald direkte til vagten

Sikkerhed ved besøg hos borgere

Overfaldsalarm til udekørende personale

Diskret overfaldsalarm med Positionering og to vejs samtale eller aflytning via alarmplatform eller kollegaers telefoner

Sikkerhed uanset hvor du befinder dig

Overfaldsalarm til personale

Overfaldsalarmen bæres så den er nem at komme til i en kritisk situation

Er det nu også nødvendigt med en overfaldsalarmløsning ?

Måske har der ikke været behov for en overfaldsalarm, men hvad nu hvis der pludselig er ?

Hverdagen bliver hårdere og hårdere for personale på bosteder og andre institutioner med borgere i forskellige behandlingstilbud. Der er heldigvis flere situationer som kan løses med professionelle medarbejderes indsats, men der kan være situationer hvor man står alene og magtesløs og vil kunne redde situationen, hvis en kollega kigger forbi.
Overfaldsalarmer kan sættes op ud fra forskellige behov og med forskellige alarmtyper, internt og ekstern. Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om mulighederne og hvordan andre anvender løsninger til sikring af personale.

Tryg på jobbet

Automatisk alarm ved fald – kendt som ManDown eller Tilt alarm

Træksnor alarm for hurtig og sikker alarm afsendelse, eller alarm hvis alarmsenderen trækkes fra brugeren

Stor tydelig alarm knap – nem at aktivere under pres – tavs eller vibration og lyd ved afsendelse

Opkald og talemulighed til kollegaer eller vagtcentral

Tryg på jobbet

Automatisk alarm ved fald – kendt som ManDown eller Tilt alarm

Træksnor alarm for hurtig og sikker alarm afsendelse, eller alarm hvis alarmsenderen trækkes fra brugeren

Stor tydelig alarm knap – nem at aktivere under pres – tavs eller vibration og lyd ved afsendelse

Opkald og talemulighed til kollegaer eller vagtcentral