også sikring af personer i utrygge rammer

send alarm til forudbestemte personer eller en vagtcentral